MTM-GMBH.PL

Blog remontowo-budowlany

Budownictwo nisko energetyczne

Nowoczesne podejście

Nowoczesne budownictwo niskoenergetyczne jest rozwinięciem starych technik w dostosowaniu do nowszych osiągnięć w ich przystosowaniu do warunków klimatycznych. Zastosowano w nim szczególnie nowe techniki pozwalające na wykorzystanie energii odnawialnej zawartej w otoczeniu oraz jej odzyskiwania dla ponownego użycia. Wymaga to wspólnego działania specjalistów wielu branż. Obecnie już budownictwo charakteryzuje się dużą oszczędnością energii, a mimo to nadal dąży się do zmniejszania zużycia energii przy jednoczesnym zachowaniu właściwego środowiska wewnętrznego w budynku dla zachowania zdrowia i wygody. Przy tym dąży się do zachowania w największym możliwym stopniu niezależności energetycznej budynku od zewnętrznych systemów zasilania. Oczywiście musi być przy tym uwzględnione poszanowanie środowiska.

Remont z rozmachem

W tym dążeniu możemy wyróżnić następujące rodzaje budynków niskoenergetycznych:

– energooszczędne najnowszej generacji;
– budynki „inteligentne” ;
– samowystarczalne energetycznie;
– przyjazne człowiekowi;
– wybudowane i funkcjonujące zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Dodaj komentarz